צוואות וירושות

צוואה היא מסמך שבו נתונה לאדם הזכות לקבוע מי יירש את רכושו, קניינו ונכסיו לאחר מותו. לנוכח העובדה כי מדובר על מסמך משפטי מחייב, מומלץ שהצוואה תעמוד בדרישות חוק הירושה, תשכ"ה-1965.

ההחלטה האם לערוך צוואה נתונה בידיו של כל אדם לפי רצונו, אך באם החליט להעלות את בקשתו האחרונה על הכתב, מומלץ שהדבר יתבצע באופן מקצועי על מנת שתחשב תקפה ונטולת רבב.

יש הנוטים לחשוב כי צוואה היא נחלתם של אנשים מבוגרים בלבד, אך המציאות מוכיחה כי מומלץ מאוד לערוך צוואה גם במקרים שאינם תלויי גיל. מומלץ לערוך צוואה למנהלים זוגיות פרק ב' גם אם הינם צעירים, כאשר לכל אחד מבני הזוג יש רכוש וילדים משלו,  וכן ידועים בציבור,  על מנת למנוע סכסוך אפשרי לגבי מעמד בן הזוג הנותר ו/או סכסוך עם היורשים האחרים.

כאמור, לצוואה יש משמעות רבה ואינה דבר של מה בכך, לכן, כל עוד האדם בחיים, הוא יכול לעשות בצוואה כרצונו, לשנות את הניסוח, לבצע חלוקה חדשה של הרכוש, להוסיף או להחסיר יורשים, לגרוע ממנה סעיפים ואף לבטלה לחלוטין. הנוסח המחייב הוא הנוסח האחרון מבחינה כרונולוגית וכל השאר בטלים.

בכל אופן, חשוב להבין כי ישנה חשיבות עליונה לצוואה שנכתבה ונערכה בצורה מקצועית ועם ליווי משפטי. צוואה שנערכה בהתאם לכללי החוק ובמיוחד בליווי עו"ד המתמחה בתחום, מעניקה למצווה שקט נפשי וידיעה כי לאחר מותו ינהגו ברכושו בהתאם לרצונותיו וציוויו.

החוק קובע 4 דרכים אפשריות שבהן אדם יכול לערוך צוואה, כך שיהיה לה תוקף משפטי מחייב. הבחירה בסוג הצוואה נתונה אך ורק לבחירתו של המצווה ועליו לבחור מרצונו החופשי וללא לחצים מסביבתו.

  1. צוואה בכתב יד – צוואה הכתובה כולה בכתב ידו של המצווה, ללא שימוש במכונת כתיבה ו/או מחשב, על דף הצוואה חייב להיות בכתב ידו של המצווה גם תאריך עריכת הצוואה וחתימה אותנטית. צוואה זו ניתן לערוך באופן עצמאי, ללא עדים וללא הנחייה משפטית. מדובר על צוואה פשוטה, שמחד אינה דורשת הוצאה כספית, אך מאידך טומנת בחובה טעויות, ליקויים ופרצות אשר יקלו על מתנגדי הצוואה (באם יהיו) לערער עליה.
  2. צוואה בעדים – צוואה הנערכת במעמד של לפחות שני אנשים שהמצווה קבע כי הם "עדי קיום" המהווים עדים לצוואתו. נוכחותם נועדה להוכיח כי הצוואה נערכה מרצונו החופשי של המצווה, הינה אמיתית וכשרה. המסמך חייב להיות כתוב בכתב יד או כדף מודפס,  יש לכתוב את התאריך בו נערכה (בכתב יד או להדפיס). המצווה מצהיר בפני שני העדים כי זו צוואתו, לאחר ההצהרה הוא חותם בפני העדים בכתב ידו והם מצידם מאשרים שהמצווה הצהיר שזו צוואתו וחתם בפניהם. את ההצהרה הם חייבים לכתוב בכתב ידם ובחתימתם על גבי הצוואה עצמה. העדים אינם חייבים לדעת מהו התוכן ואפילו אם המצווה כשיר וצלול בדעתו, אלא רק להיות עדים לעצם עריכת הצוואה. צוואה זו, כמו צוואה בכתב יד, אינה דורשת נוכחות של עו"ד, אך גם כאן ישנו החשש כי הצוואה אינה ערוכה בצורה מקצועית ועלולה להיפסל באם יערערו עליה ברגע האמת.
  3. צוואה בפני רשות – צוואה הנערכת ומוגשת באמצעות גורם רשמי, נציג הרשות לרבות עו"ד, שופט, חבר בית דין רבני, רשם בית המשפט, רשם לענייני ירושה או נוטריון. כתיבה מקצועית בעין משפטית, של רצונות, דרישות והחלטות המצווה. ניתן לערוך צוואה כזו באמצעות אמירת דברי הצוואה בעל פה ועריכה כתובה של הצוואה בידי עו"ד הבקיא בדיני ירושה, או הגשת הצוואה בכתב ע"י המצווה עצמו לידי הנציג והמשך טיפולו.
  4. צוואה בעל פה – צוואה המכונה גם "צוואת שכיב מרע" הנאמרת במילים מפי המצווה, בפני שני עדים וללא צורך בהכנה של מסמך כתוב. צוואה זו ניתן לערוך במקרים בהם המצווה נמצא על ערש דווי ועומד למות, או אדם החש כמי שניצב בפני סכנת חיים (ומבחינה אובייקטיבית אכן מצוי בה) ומבקש להעביר את צוואתו האחרונה. העדים אשר שמעו את צוואתו חייבים לערוך "זיכרון דברים", רישום מדויק ככל הניתן של דברי המצווה, עליהם לחתום על המסמך ולהפקיד אותו אצל הרשם לענייני ירושה.


בכל מקרה בו נכתבה צוואה, בין אם בכתב יד או בהדפסה, מומלץ מאוד שהניסוח יהיה ברור, רהוט וחד משמעי, זאת על מנת למנוע ספקות וצורך לערער מטעם היורשים. המחוקק משאיר למצווה מרחב בניסוח, אך נדרש ניסוח ברור של ציווי ובחירה.

בתוך הצוואה יש להקפיד על פרטים מזהים ברורים באשר ליורש ו/או ליורשים לרבות שם מלא, תעודת זהות, קשר למוריש וכן פרטים ברורים באשר לנכסי העזבון (כתובת של מבנה וגוש חלקה, חשבונות בנק וכד'). ככל שהפרטים יהיו מדויקים וחד משמעיים כך יהיו פחות ספקות באשר לתוקף הצוואה.

בנוסף ל -4 סוגי הצוואות הידועות בחוק, ישנה אפשרות לערוך צוואה הדדית, (כמצוין בסעיף 8א (ב) לחוק הירושה, התשכ"ה-1965 בתיקון תשס"ה).  הכוונה היא לצוואה בה שני בני הזוג (נשואים או ידועים בציבור) הסכימו לתוכנה והם עורכים אותה יחד באופן בו ההוראות מסתמכות על ההוראות המקבילות של הצוואה של בן הזוג האחר. המסמך נערך יחד ולא ניתן לערוך בו שינויים במעמד צד אחד.

במעמד הצוואה יכול אדם להתייחס לעניינים נוספים מלבד ענייני רכוש וקניין. פעמים רבות המצווה מבקש להעביר מסרים אישיים, חזון וערכים שיגיעו אל יורשיו בבוא הזמן. צוואה מוסרית זו אמנם אין לה תוקף משפטי מחייב, אך מדובר על מחווה מרגשת אשר ניתן לבצע אותה בצילום וידאו שישאר כמזכרת לדורות הבאים.

עו"ד איתי סמו מלווה את לקוחותיו במקצועיות ורגישות רבה, לכל אורך תהליך גיבוש וכתיבת הצוואה, תוך בחינה משפטית מדוקדקת, בקיאות בחוק הירושה ובניואנסים הקיימים בו, יכולת לצפות פני עתיד ולמנוע פרצות העלולות למנוע את קיום הצוואה כתקנה.